مجموعه آموزشی A

مجموعه آموزشی A

این مجموعه دارای 8 سطح می باشد. در این مجموعه زبان آموزان در هر ترم 18 جلسه آموزشی (و 5 جلسه امتحانات کلاسی، میان ترم، و پایان ترم) را می گذارنند. کتاب های Little Friends و First Friends در این مجموعه آمورشی تدریس می شود.

مجموعه آموزشی B

مجموعه آموزشی B

این مجموعه دارای 8 سطح می باشد. در 2 سطح اول (هر سطح 18 جلسه آموزشی و 5 جلسه امتحانات)، زبان آموزان آموزه های ترم های قبل را با رویکرد جدید (منحصراً مهارت گفتاری با افزایش سطح واژگان) مرور می تمایند. در سایر سطوح این مجموعه، زبان آموزان در 22 جلسه آموزشی و 3 جلسه امتحانات حاضر می شوند. در این مجموعه کتاب های Family Friends تدریس می شود.

مجموعه آموزشی C

مجموعه آموزشی C

این مجموعه دارای 9 سطح (هر سطح 20 جلسه آموزشی و 3 جلسه امتحانات) می باشد. در این مجموعه، زبان آموزان 3 کتاب را به طور کامل (همراه با کتب مکمل) پشت سر می گذارند. فلسفه تقسیم هر کتاب به 3 ترم این است که بخش های گوناگون هر درس نیاز توضیح، تمرین و ارزیابی مطمئن هم از سوی مدرس و هم از سوی زبان آموزان دارد. در این مجموعه کتاب های Family Friends تدریس می شود.دلیل دیگر ورود کتب مکمل (جهت تقویت مهارت گفتاری) به این مجموعه می باشد.

مجموعه آموزشی D

مجموعه آموزشی D

این مجموعه (در 8 سطح) برای زبان آموزان جوان و بزرگسال ارائه می گردد. در هر سطح، 22 جلسه آموزشی (به همراه 3 جلسه امتحانات) وجود دارد. معمولاً به افراد بزرگسال که قصد دارند (بعد از چند سال دوری از زبان انگلیسی) به کلاس های مکالمه بروند توصیه می کنیم قبل از شروع ترم و ورود به کلاس ها از نرم افزار Rosetta Stone بهره ببرند. آنهایی که سابقه یادگیری زبان انگلیسی ندارند (مثلاً در مقاطع راهنمایی و دبیرستان تحصیل نکرده اند) لزوماً 2 ترم مقدماتی « آشنایی با زبان انگلیسی » را خواهند گذراند. زبان آموزان نوجوان که ترم های زبان آموزی (قبل از این مجموعه) را در همین آموزشگاه گذارنده باشند، از ترم 3 این مجموعه ادامه می دهند. در این مجموعه کتاب های Top Notch تدریس می شود.

مجموعه آموزشیE (Summit)

مجموعه آموزشیE (Summit)

این مجموعه کامل کننده (پیشرفته) مجموعه Top Notch تلقی می گردد و دارای 4 سطح ( هر سطح 25 جلسه آموزشی و 3 جلسه امتحانات) می باشد. معمولاً به افرادی که علاقمندند یادگیری زبان را در این مجموعه ادامه دهند سفارش می شود جهت ترمیم مهارت ها ( Listening, Speaking, Reading, Writing ) و اجزای زبانی ( Pronunciation, Vocabulary, Grammar ) که در آن ضعف دارند یک یا دو ترم تقویتی را بگذرانند. زبان آموزان پس از موفقیت در این مجموعه E میتوانند در امتحان نهایی آموزشگاه شرکت نموده، مدرک دیپلم دریافت نمایند.

آمادگی برای کنکور

آمادگی برای کنکور

این مجموعه دارای یک ترم فشرده 13 جلسه ای است. طی این جلسات تمرکز کلاس بر روی یادگیری مهارت های پاسخ دادن به متن های درک مطلب ( Reading Comprehension Passages ) می باشد. علاوه بر این شرکت کنندگان با استراتژی های یادگیری و تست زنی واژگان نیز آشنا شده ، تست های گوناگونی را تمرین می کنند. تجربه نشان داده ، شرکت کنندگان رشته های گوناگون (وزارت علوم و علوم پزشکی) که این مجموعه را پشت سر می گذارند درس زبان انگلیسی را به راحتی در کنکور کارشناسی ارشد حداقل 50 % خواهند زد.